NYP yrityspalvelujen
YRITYSNEUVONNAN SISÄLTÖ

Yritysneuvonnassa arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa yritysideaa ja sen toteuttamismahdollisuuksia. Neuvonnan osiot käydään läpi soveltuvin osin asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan.
Neuvontaan ei kuulu asiakirjojen tai muun kirjallisen materiaalin tekeminen asiakkaan puolesta.
Keskustelut ja asian käsittely yritysneuvojan kanssa ovat aina luottamuksellisia!

Yrityksen tulos nousuun!!

Jos olet miettinyt liikeideaa ja yrittäjäksi ryhtymistä, varaa aika yritysneuvontaan puh. 7312 2175.
Ennen neuvontaan tuloa olisi hyvä kirjoittaa
yrityssuunnitelmia jo paperillekin!!
Tilaa neuvonnan tutustumismateriaali
 

1. Asiakkaan ja liikeidean perusanalyysi

2. Liikeidea, tuotteistus  ja laatutekijät
- asiakas ohjataan liikeidean kehittämiseen  ja 
rakentamaan liikeidea tuotteiksi/palveluiksi ja 
analysoimaan niiden laatukriteereitä 

3. Markkinaselvitys 
- asiakas ohjataan tekemään markkinaselvitys
liikeidean ja tuotteiston kysyntä- ja kilpailutilanteesta 
sillä
markkina-alueella, jolla aikoo toimia

4. Yrityksen talous, yrityksen laskelmat
- asiakkaalle selvitetään yrityksen talouden perusasiat, mm.  rahoitusta, maksuvalmiutta ja 
kassavirtojen hallintaa
- lisäksi laaditaan yhdessä yrityskohtainen budjetti, kannattavuus- ja rahoituslaskelmat (starttiraha-/Finnvera-/pankkilainahakemuksiin)

5. Markkinoinnin ohjaus
- yhdessä pohditaan asiakkaan markkinointisuunnitelmaa, mainontaa ja muuta markkinointiviestintää
- selvitellään asiakkaan valmiuksia neuvotteluihin ja 
henkilökohtaiseen myyntityöhön 

6. Hallinto
- käydään läpi yrityksen peruslakiasioita ja sopimuksia
- selvitellään kirjanpidon järjestämistä, budjetointia, verotusta, vakuutusasioita ja rahaliikennettä sekä rahoitusmahdollisuuksia

7. Liiketoimintasuunnitelma:
kootusti edelliset kohdat 2-6 tarkennuttuina toimintasuunnitelmaksi (asiakas itse tekee)

8. Yrityksen perustamistoimet:
- yhdessä mietitään yritysmuodon valintaa,
käydään läpi perustamisasiakirjojen laadinta,
mahdollisten starttiraha- ja/tai lainahakemusten teko ja myös henk.koht. suunnitelmat jatkokehitykselle