YRITTÄJÄLLE HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:
Useful links for Entrepreneurs

HUOM! Tämä linkkikokoelma ei ole suinkaan vielä valmis (jos koskaan..)!!
ATT! This collection of links is far from ready (if every...)!!

Linkit aukeavat yleensä koko sivulle, voit palata NYP:n sivulle Back / Edellinen -napilla selaimellasi.
Links usually open to whole page, use Back / Edellinen -button to return NYP's page

Jos sinulla hyviä ideoita tai ongelmia jonkin linkin kanssa -  
If you have good ideas or have problems with some links -

YRITTÄJÄN TIETOPAKETIT:
(general information)
www.yrityssuomi.fi - tie yrityksen julkisiin palveluihin
Yrittäjän tietopankki
Palveluhakemisto yrittäjälle
Yrittäjän Helsinki
Osuuspankki - Aloittavan yrittäjän tietopankki
Nordea - Aloittava yritys
SAMPO - Aloittava yritys
Internetix - yritystä perustamassa
uranus.fi - Yrittäjyyden Apuri
Yrittäjyyden uudet muodot (työministeriön raportti)
TOIMITILOJA:
(office space)
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto
Kiinteistöpörssi
Vuotekno
PSW kiinteistömaailma
SATO Yhtymä
VVO-yhtymä
SKV-yhtiö
OP-kiinteistökeskus
Huoneistokeskus
Vapaat toimitilat On Line
DIME
Enneko Oy
Pääkaupunkiseudun toimitilavälitys Oy
Itäkeskuksen Huipputoimistot (toimistohotelli)
Iridium Real Estate Oy
Eka-kiinteistöt
YRITTÄJÄN
TYÖTTÖMYYSKASSAT:
(unemployment benefit funds)
Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT)
Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien työttömyyskassa (AYT)
KAUPPAREKISTERI:
(Trade Register)
Patentti- ja rekisterihallitus - Kaupparekisteri 
Uusien yritysten rekisteröinti - ilmoitusvelvollisuus
YTJ - Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä 
(PRH:n & Verohallinnon yhteinen)
RAHOITUS:
(financing and funding)
Starttiraha - tuki yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle
Finnvera Oyj (perustamis-/naisyrittäjä-/pienlaina)
Keksintösäätiö
TEKES - Teknologian kehittämiskeskus
VEROTUS:
(taxation)
Verohallinto (ks. myös Tullin Tietopalvelu!)
Veronmaksajat
Valtionvarainministeriö - tietoja veroista ja verotuksesta
LAINSÄÄDÄNTÖÄ:
Finlex-tietopankki
Euroopan Unionin lainsäädäntöä
KOULUTUSTUKI:
(educational allowances)
Työvoimakoulutuksen taloudellinen tuki
OSUUSKUNTATOIMINTA:
(cooperative society)
Pellervo-seura
FRANCHISING-YRITTÄJYYS: Suomen Franchising yhdistys ry
Franchise Consulting FranCon
YRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA:
(entrepreneur as employer)
Työvoimatoimiston työnantajapalvelut
Pientyönantajien palvelukeskus
Työsuojelupiiri - työsuhde- ja työsuojelutietoa
YRITTÄJÄ-JÄRJESTÖT:
(entrepreneur organizations
Helsingin Yrittäjät ry
Suomen Yrittäjät
KANSAINVÄL. KAUPPA:
(international commerce)
Tullin Tietopalvelu
Finpro - kansainvälistä yrityskehitystä
Barents Customs Infobase 
- Pohjoismaiden ja Venäjän tullijuttuja!
Keskuskauppakamari 
Compiler Trade Web Site
Suomalais-Venäläinen kauppakamari
TILITOIMISTOT:
(bookkeeping agencies)
Kirjanpitotoimistojen liitto
ELÄKEASIAT:
(pension)
Eläketurvakeskus
LEL Työeläkekassa (myös TaEl)
LOMAKKEITA:
(forms)
Verkkolomakepalvelut
PRH:n lomakkeet
ERILAISET LUVAT:
(different permits)
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
Helsingin kaupungin Ympäristökeskus
Kuluttajavirasto - yrityksille tietoa
Lääninhallitus
TYÖVOIMA- JA 
ELINKEINOKESKUS:
Uudenmaan TE-keskus
Hyvä yritys - TE-keskusten lehti yrityksille
EU-NEUVONTA / -RAHOITUS:
(European Union information)
Suomen Euroneuvontakeskukset
Europa-palvelin
Ulkoministeriön Eurooppa-tiedotus
Euro -uusi yhteinen raha
TAVARAMERKKI:
(trademark)
PRH- yleistä tavaramerkeistä
Benjon - tavaramerkkitoimisto
Mikä on tavaramerkki? (Lammi & Partners Oy)
MUITA:
(other)
Asiakastieto.fi - yritys- ja luottotietoja
KTM:n PK-info - yritystoiminnan edistäminen
Yrittäjän oppisopimuskoulutus ja ammattitutkinnot
Suomen Uusyrityskeskukset - Jobs and Society
Virtual Finland

päivitetty / updated 02.02.2004