Yrityksen perustajan päiväkurssi! 

Haku kurssille
Kurssin ohjelma
Kurssin aihepiirit
Lisätietoja


HAKU KURSSILLE:
AG00092_.GIF (502 bytes) Seuraava Yrityksen perustajan päiväkurssi alkaa helmikuussa 2008. 
Kurssille haku on jo päällä, viimeinen hakupäivä on 23.1.08!

Kurssin tiedot ovat myös työvoimatoimiston nettisivuilla www.mol.fi ja Uudenmaan Työ & Koulutus- lehdessä. Kurssista on ilmoituksia myös paikallislehdissä.
 
Koulutus on työvoimapoliittista aikuiskoulutusta, joka järjestetään yhdessä Helsingin työvoimatoimiston kanssa. Tavoitteena on antaa yrittäjyydestä kiinnostuneille ja lähiaikoina yrityksen perustaville keskeiset tiedot ja taidot yrittäjyydestä, kehittää toiminnallisia valmiuksia yritystoiminnan eri osa-alueilla ja tukea yritystoiminnan turvallista liikkeellelähtöä.
Kurssin kohderyhmänä on työttömät tai työttömyysuhan alaiset, jotka harkitsevat vakavasti oman yrityksen perustamista. Myös maahanmuuttajia otetaan kurssille, mutta edellytyksenä on riittävän sujuva suomenkielen taito.  
Kurssille haetaan oman alueen työvoimatoimiston kautta.  
Sähköisen hakemuksen voi tehdä myös koulutukset.mol.fi/ -sivuilla. Kurssin numero on 600234. Hakemukseen pitää liittää myös selvitys liikeideasta ja perustelu, miksi haluaa NYP:n kurssille.
Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saa työvoimatoimistosta.
Esikarsinta hakijoista tehdään yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa. Loput hakijat haastatellaan NYP yrityspalveluissa. Kurssille valitaan ne, joille siitä on eniten hyötyä ja joiden liikeidea on toteuttamiskelpoinen. 
Sivun alkuun

KURSSIN OHJELMA:                                           

Kurssi on tiivistä päiväkoulutusta klo 9.00 - 16.00 NYP yrityspalvelun tiloissa Kaisaniemenkatu 6 A:ssa. Teoriaosuuden päätyttyä kurssilaiset voivat keskittyä oman yrityksensä perustamistoimiin. Tässä vaiheessa on vielä mahdollisuus henkilökohtaiseen konsultointiin yritysneuvojien kanssa. Apua saa esim. starttirahan (myöntää työvoimatoimisto) tai Finnvera -lainan hakemisessa.
KURSSIN AIHEPIIRIT:

 1. liikeidea ja tuotteistus
 2. yritysmuodot
 3. markkinaselvitys, markkinointisuunnitelma
 4. yritystalous, yrityksen verotus, ALV
 5. esiintymistaito ja viestintä
 6. henkilökohtainen myyntityö
 7. pienyrityksen lakiasiat
 8. strateginen suunnittelu ja ajankäytön hallinta
 9. riskien hallinta
 10. kansainvälinen kauppa ja tulliasiat
 11. yrityksen perustamistoimenpiteet
 12. liiketoimintasuunnitelma (kirjallinen & esitys)
 13. henkilökohtainen yritysneuvonta, kannattavuuslaskelmat

Kouluttajina kurssilla on sekä NYP:n omia yritysneuvojia että ulkopuolisia asiantuntijoita. Vierailijoita käy myös esittelemässä toimintaa mm. eri yrittäjäjärjestöistä, työttömyyskassoista, tullista, pankeista ja vakuutusyhtiöistä.     
Luentojen lisäksi on myös ryhmätöitä ja -keskusteluja sekä kirjallisia ja suullisia yksilöharjoituksia. Kurssin päätteeksi kurssilaiset esittävät oman liiketoimintasuunnitelmansa  ja toimittavat myös kirjallisen LTS:n arvioitavaksi. 
Jokaisella kurssilaisella on kurssin aikana oma henkilökohtainen yritysneuvoja, jonka kanssa voi edelleen työstää liikeideaa ja laaditaan yhdessä tarkat yrityksen kannattavuuslaskelmat arvioimaan liikeidean menestymisen mahdollisuuksia. Oman neuvojan puoleen voi luottamuksellisesti  kääntyä kurssin jälkeenkin, jos kaipaa lisäopastusta.
Sivun alkuun

                                             

LISÄTIETOJA KURSSISTA:

EI OPPI OJAAN KAADA
- YRITTÄJÄÄ AINAKAAN!

Fiksuksi kuin pöllö...?!

NYP yrityspalvelujen yrittäjäkoulutus
tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden sinulle,
joka harkitset yrittäjäksi ryhtymistä!

Sivun alkuun

                                               

päivitetty 20.12.2007