Maahanmuuttajien yrittäjyyskurssi (12. kurssi)

Haku kurssille
Yleistä
Kurssin aihepiirit
Lisätietoja


HAKU KURSSILLE:
AG00092_.GIF (502 bytes) Seuraava erityisesti maahanmuuttajille suunnattu valmentava yrittäjyyskurssi on keväällä 2008. 
Kurssin haku ja aikataulu ei ole vielä varmistunut.

Kurssin tiedot ovat myös työvoimatoimiston nettisivuilla www.mol.fi ja Uudenmaan Työ & Koulutus- lehdessä. Ilmoitamme kurssista myös
paikallislehdissä.
Haku kurssille on oman alueen työvoimatoimiston kautta.  
Sähköisen hakemuksen voi tehdä myös www.mol.fi/Tyovoimapalvelut/Kurssit/ -sivuilla. 
Kurssin numero
on XX. Hakemukseen tulee aina liittää myös selvitys liikeideasta ja perustelu, miksi haluaa NYP:n kurssille. Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saa työvoimatoimistosta tai Työlinjalta puh. 010 60 768 88 tai 
010 19 4901
ma – pe klo 9 - 17.
Esikarsinta hakijoista tehdään yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa. Loput hakijat kutsutaan haastatteluun NYP yrityspalveluihin. Kurssille valitaan ne, joille siitä on eniten hyötyä ja joiden liikeidea on toteuttamiskelpoinen.Sivun alkuun

Yleistä                                                        

Maahanmuuttajien yrittäjyyskurssi on työvoimapoliittista aikuiskoulutusta työttömille tai työttömyysuhan alaisille ja se järjestetään yhdessä Uudenmaan TE-keskuksen ja Helsingin työvoimatoimiston kanssa. Kurssin kohderyhmänä on pääkaupunkiseudulla asuvat maahanmuuttajat, jotka ovat kiinnostuneet yritystoiminnan aloittamisesta. Tavoitteena on suomalaisen yrityskulttuurin tunnetuksi tekeminen ja yleensä yrityksen perustamiseen liittyvien asioiden selvittäminen ja yrittäminen Suomessa.  

Kurssin pääkielenä on suomi, mutta tarvittaessa selvitetään tärkeimmät termit myös
englanniksi tai venäjäksi. Kurssille pääsyn edellytyksenä on riittävä suomen kielen taito, vähintään taitotaso A2.2(***). Jokaisella kurssilaisella on kurssin aikana myös oma henkilökohtainen yritysneuvoja, jolta saa lisäopastusta tarvittaessa. Oman yritysneuvojan puoleen voi luottamuksellisesti kääntyä myös kurssin jälkeen. 


Kurssin aihepiirit
 • Yrittäjänä Suomessa
 • Esiintymistaito
 • Yritysmuodot
 • Liikeidea yrityssuunnittelun perustana
 • Liikeidean kehittäminen
 • Markkinointi ja myyntityö
 • Yritystalouden perusteet
 • Yrityksen verotus
 • Pienyrityksen lakiasiat
 • Liiketoimintasuunnitelma (kirjallinen & esitys)
 • Yrityksen perustamistoimenpiteet

Sivun alkuun

KURSSIN JÄLKEEN...!?
Niillä kurssilaisilla, joilla on jo selkeä liikeidea ja todellinen halu yrittää, 
on mahdollisuus hakea NYP:n järjestämälle Yrityksen perustajan päiväkurssille, jossa yrityksen perustamisasioita käydään tarkemmin läpi. Sen teoriaosuuden jälkeen kurssilaiset voivat keskittyä oman yrityksen perustamistoimiin.

LISÄTIETOJA KURSSISTA:

EI OPPI OJAAN KAADA
- YRITTÄJÄÄ AINAKAAN!

Fiksuksi kuin pöllö...?!

NYP yrityspalvelujen Maahanmuuttajien yrittäjäkurssi
tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden sinulle,
jos olet kiinnostunut yrittämisestä

Sivun alkuun

                                                

päivitetty 20.12.2007